Hørselshjelpemidler


Hurtigoversikt (PDF) Sist oppdatert 03.01.2024.

Produktvideoer
Du finner produktvideoer av hørselshjelpemidler på avtale på Kunnskapsbanken.
 
Rammeavtalen er delt inn i 13 delkontrakter

Delkontrakt 1-3: Lyttesystem for TV og radio
Delkontrakt 4: Teleslyngeforsterker
Delkontrakt 5-8: Samtaleforsterker
Delkontrakt 9: Samtaleløsning
Delkontrakt 10-11: Samtaleanlegg
Delkontrakt 12: Analog forsterkertelefon
Delkontrakt 13: Varslingssystem

Mer informasjon?
På NAV sine hjemmesider finner man informasjon om hvem som kan få hørselshjelpemidler via Folketrygden og veiledning i hvordan man søker

E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir en innføring i grunnleggende kompetanse for å utføre god formidling av hjelpemidler.

E-læringskurset Grunnkurs hørsel på Kunnskapsbanken gir en innføring i hørselsområdet. Målgruppen for kurset er primært kommunale hørselskontakter.

På Kunnskapsbanken finner man egne temasider om hørsel.

Dokumenter