Ganghjelpemidler

Om rammeavtalen
Brukerne av ganghjelpemidler er barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging ved forflytning innendørs og/eller utendørs.

Avtalen er delt opp i 18 delkontrakter 
1-11: Ganghjelpemidler for voksne
12-14: Ganghjelpemidler for barn og ungdom
15-16: Gåstoler og avanserte gåtreningshjelpemidler for barn, ungdom og voksne
17-18: Krykker til voksne

Det er ingen produkter på avtale i delkontrakt 11, "Hjulspark med manuell fremdrift for voksne".

Nytt fra forrige avtale
- Tidligere delkontrakter for gåstativ og gåbord med støttebord og manuell høyderegulering til innendørs bruk er ikke videreført på ny avtale.
- Nytt på denne avtalen er delkontrakt 1; "Rullator til innendørs bruk med smal bredde".
- Tidligere avtale hadde ikke produkter på avtale i delkontrakt 18, avansert krykke til voksne.

Produktvideoer
Produktvideoer av ganghjelpemidlene på avtale vil publiseres på Kunnskapsbanken når de er klare. Dersom du ønsker e-post om dette kan du abonnere på nyhetsvarsel på Kunnskapsbanken.  

Mer informasjon?
E-læringskurset Grunnkurs hjelpemiddelformidling på Kunnskapsbanken gir innføring i grunnleggende kompetanse som kan være til hjelp for å utføre god formidling av hjelpemidler.

Dokumenter