Sykler med og uten hjelpemotor og støttehjul til tohjulssykler

Produktvideoer 
Du vil snart finne informasjonsvideoer av hjelpemidler på denne avtalen via Kunnskapsbanken. 

Rammeavtalen inneholder 20 delkontrakter
Brukere av hjelpemidlene i denne avtalen er barn, ungdom og voksne som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte vanlige sykler, eller som trenger spesialutstyr på en vanlig sykkel. Du finner produkt for barn under skolealder i delkontraktene 1, 12-17 og 19. De øvrige delkontraktene inneholder produkt for barn i skolealder, ungdom og voksne.

Det er ingen hjelpemidler på avtale i delkontrakt 20.

Alle syklene blir levert som standard med
- pedaler
- brems
- sykkelsete og styre
- signalklokke
- hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene (eller på pedalarmene dersom det ikke er mulig på pedalene)
- lykt med lys som angitt i sykkelforskriftene (unntatt delkontrakt 1)

Mer informasjon?
- «Grunnkurs hjelpemiddelformidling» gir basiskunnskap til alle som jobber med hjelpemidler og tilrettelegging. E-læringskurset ligger på Kunnskapsbanken.
- I Kunnskapsbanken kan du blant annet lese om kartlegging av funksjon og valg av sykkel. Her finner du også skjema som kan være nyttig ved kartlegging. 
- På nav.no finner du generell informasjon om sykler og utstyr for barn og unge.

Dokumenter